วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

อนุโมทนาบุญ งานศพ คุณแม่ของ พลตรี วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช

กราบเรียนแขกผู้มีเกียรติ และกัลยาณมิตร ที่เคารพ

ตามที่ท่านได้ร่วมทำบุญกับงานศพ คุณแม่เปล่งศรี วิวัฒน์วานิช ในห้วงวันที่ 6 - 9 ก.พ.66 ทั้งโดยการมอบเงินใส่ซอง และการโอนเงินให้ทางบัญชีธนาคาร ครอบครัวคุณแม่เปล่งศรี วิวัฒน์วานิช รวมทั้งญาติพี่น้อง ได้น้อมนำความเมตตาของท่านไปจัดงานศพอย่างเรียบง่าย และสำเร็จตามคำสั่งเสียของคุณแม่ด้วยดี จากนั้นได้นำเงินที่เหลือไปทำการกุศลตามเจตนาของทุกท่านดังนี้

1) มอบทุนการศึกษาให้เด็กความประพฤฒิดีแต่ยากจน ของ รร.วัดศรีปิงเมือง จำนวน 9 ทุนๆละ 3,000 บาท รวมเงิน 27,000 บาท

2) ทำบุญกับวัดศรีปิงเมือง เพื่อซ่อมแซมศาลาสวดพระอภิธรรมศพ จำนวน 30,000 บาท

3) บริจาคให้มูลนิธิ รพ.สวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทุนการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย จำนวน 129,467 บาท

ขอบุญกุศลที่แขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัย มีครอบครัวที่อบอุ่น มีลูกหลานที่น่ารักเชื่อฟังผู้ใหญ่และเติบโตขึ้นอย่างมีความสุข สำเร็จ สมหวังทุกประการ ด้วยเทอญ

พลตรี วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น