ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดตามข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ สมาชิก จปร.32 "ขอเชิญร่วมงานศพ"

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564

งานศพ เพื่อนที่จากไป พันโท ธวัธชัย บุญเรือง

๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ประธานรุ่น จปร.๓๒ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ 
เพื่อนที่จากไป พันโท ธวัธชัย บุญเรือง พร้อมด้วยตัวแทนเพื่อนๆ จปร.๓๒ เข้าร่วมในพิธี

๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ สวดพระอภิธรรมศพ
๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จปร.๓๒ เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ พิธีรดน้ำศพ และสวดพระอภิธรรมศพ

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564

งานศพมารดาของ พลเอก ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์

พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ.ประธานรุ่น จปร.32 และ เพื่อนๆจปร.32 ร่วมเป็นเจ้าภาพ
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ เมื่อ 11 ส.ค.64