วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

งานศพคุณพ่อ ของ พลโท พรเทพ วัชรวิสุทธิ์

3 ธันวาคม 2566 พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
28 พฤศจิกายน 2566 พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล เพื่อนสมาชิก จปร.32 และครอบครัว ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
28 พฤศจิกายน 2566 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธานรุ่น จปร.32 เป็นประธานในพิธี น้ำหลวงอาบศพ
29 พฤศจิกายน 2566 สวดพระอภิธรรมศพ
30 พฤศจิกายน 2566 สวดพระอภิธรรมศพ