วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

งานศพคุณแม่ของ พล.ต.นิวัติ ก้อนทอง

เพื่อน ๆ จปร.32 ร่วมในพิธี ฌาปนกิจศพ  เมื่อ 19 พ.ย.65
พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธานรุ่น จปร.32 เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ เมื่อ 15 พ.ย.65
พลเอก จีรนันท์  กัณฑวงศ์ และเพื่อน จปร.32 เป็นตัวแทนสมาชิก จปร.32 เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ เมื่อ 15 พ.ย.65

 

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

งานศพคุณแม่ภรรยา ของ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล

งานศพคุณแม่ จือไน๊  ติระนารถวณิช. ณ  มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ สงขลา

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

งานศพ คุณพ่อของ พลตรี สมศักดิ์ ปักษี

6 พฤศจิกายน 2565  เพื่อนๆจปร.32 ร่วมในพิธีฌาปนกิจศพ
5 พฤศจิกายน 2565  จปร.32 เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565

งานศพ คุณพ่อของ พลเอก สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา

2 พฤศจิกายน 2565 เพื่อนๆ จปร.32  ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ
31 ตุลาคม 2565 เพื่อนๆ จปร.32  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
28 ตุลาคม 2565 พิธีรดน้ำศพ / พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ