วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เพื่อนที่จากไป พลตรี วัลภเทพ ทิพยกะลิน

พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลตรี วัลภเทพ ทิพยกะลิน วัดสระมะเกลือ ลพบุรี พร้อมเพื่อนๆ จปร.32 และครอบครัว ร่วมในพิธี เมื่อ 16 พฤษภาคม 2566 ..สู่สุคติ เพื่อนเราที่จากไป..
คณะนักเรียนนายร้อย จปร.32 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พล.ต.วัลภเทพ ทิพยกะลิน ณ วัดสระมะเกลือ จว.ลพบุรี โดยมี พล.อ.รักษ์พล จันทร์เหลือง เป็นผู้แทน จปร.32 มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ให้ครอบครัวทิพยกะลิน เมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและศพพระอภิธรรม พร้อมเพื่อนๆ จปร.๓๒ และครอบครัว ร่วมในพิธี เมื่อ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

งานศพ คุณพ่อของ พลโท เจษฎาภรณ์ เขม้นงาน

14 มีนาคม 2566 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส.ประธานรุ่น จปร.32 พร้อมเพื่อนสมาชิก จปร.32 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
เจ้าภาพ งดรับเงินช่วยงาน และพวงหรีด


 

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

งานศพคุณแม่ ของ พันเอก(พิเศษ) อุทัย คงวาสน์

7 มีนาคม 2566 พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล และเพื่อน จปร.32 ร่วมในพิธี ฌาปนกิจศพ
4 มีนาคม 2566 พลเอก พีระ ฉิมปรี พร้อมเพื่อนสมาชิก จปร.32 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

 

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

อนุโมทนาบุญ งานศพ คุณแม่ของ พลตรี วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช

กราบเรียนแขกผู้มีเกียรติ และกัลยาณมิตร ที่เคารพ

ตามที่ท่านได้ร่วมทำบุญกับงานศพ คุณแม่เปล่งศรี วิวัฒน์วานิช ในห้วงวันที่ 6 - 9 ก.พ.66 ทั้งโดยการมอบเงินใส่ซอง และการโอนเงินให้ทางบัญชีธนาคาร ครอบครัวคุณแม่เปล่งศรี วิวัฒน์วานิช รวมทั้งญาติพี่น้อง ได้น้อมนำความเมตตาของท่านไปจัดงานศพอย่างเรียบง่าย และสำเร็จตามคำสั่งเสียของคุณแม่ด้วยดี จากนั้นได้นำเงินที่เหลือไปทำการกุศลตามเจตนาของทุกท่านดังนี้

1) มอบทุนการศึกษาให้เด็กความประพฤฒิดีแต่ยากจน ของ รร.วัดศรีปิงเมือง จำนวน 9 ทุนๆละ 3,000 บาท รวมเงิน 27,000 บาท

2) ทำบุญกับวัดศรีปิงเมือง เพื่อซ่อมแซมศาลาสวดพระอภิธรรมศพ จำนวน 30,000 บาท

3) บริจาคให้มูลนิธิ รพ.สวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทุนการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย จำนวน 129,467 บาท

ขอบุญกุศลที่แขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัย มีครอบครัวที่อบอุ่น มีลูกหลานที่น่ารักเชื่อฟังผู้ใหญ่และเติบโตขึ้นอย่างมีความสุข สำเร็จ สมหวังทุกประการ ด้วยเทอญ

พลตรี วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช