วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

งานศพ มารดาของ พลเอก หทัยเทพ กีรติอังกูร

16 ก.ย.66  พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ เพื่อนสมาชิก จปร.32 และครอบครัว ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
15 ก.ย.66  พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล เพื่อนสมาชิก จปร.32 และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

งานศพบิดา ของ พลเอก วิโรจน์ เกิดแสง

พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล  ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ เพื่อนสมาชิกและครอบครัว จปร.32 ร่วมในพิธี  เมื่อ 3 ส.ค.66
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธานรุ่น จปร.32 พร้อมเพื่อนสมาชิกและครอบครัว จปร.32 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  เมื่อ 30 ก.ค.66