ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดตามข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ สมาชิก จปร.32 "ขอเชิญร่วมงานศพ"

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564

งานพิธีสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ เพื่อนที่จากไป พลเอก ธวัธชัย มาชมสมบูรณ์

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ประธานรุ่น จปร.๓๒ และเพื่อนๆสมาชิก จปร.๓๒ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ พลเอก ธเนศ  วงศ์ชะอุ่ม รอง เสธ.ทหาร  และ เพื่อนๆ เป็นตัวแทน จปร.๓๒ เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อนๆ จปร.๓๒ ร่วมงานสวดพระอภิธรรม
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ประธานรุ่น จปร.๓๒ เป็นประธานพิธีน้ำหลวงพระราชทาน