บำเพ็ญกุศลศพ เพื่อ?

พิธีกรรมในงานศพจะมีด้วยกันอยู่ 3 พิธีกรรม นั่นก็คือ 
1. พิธีรดน้ำศพ 
2. พิธีสวดอภิธรรม 
3. พิธีฌาปกิจ

“การจัดงานบำเพ็ญกุศล” หรือ “พิธีสวดอภิธรรม” นั้นถือว่าเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่มีจุดประสงค์ เพื่อให้เจ้าภาพ ครอบครัว และเครือญาติได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นสัจธรรมของชีวิตว่า ชีวิตประกอบด้วยธรรมชาติ ๒ ส่วน คือ 

ส่วนที่เป็นรูป คือ ร่างกาย อันประกอบด้วยธรรมชาติ ๔ อย่าง คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ (ธาตุ ๔) กับ

ส่วนที่เป็นนาม คือ จิตเจตสิก อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับอีกด้วย

การสวดอภิธรรมศพ

การสวดอภิธรรมศพส่วนใหญ่แล้วมักจะสวด 1 คืน ,3 คืน , 5 คืน และ 7 คืน (ในบางรายหลังจากทำบุญ 7 วันแล้ว อาจจะสวดพระอภิธรรม สัปดาห์ละ 1 วัน จน ครบ 100 วัน หรือจนถึงวันฌาปนกิจศพ) การสวดอภิธรรมศพนั้นจะขึ้นอยู่กับญาติหรือเจ้าภาพ เนื่องจากผู้เสียจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง รับราชการ ญาติของคนเสียเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักที่กว้างขวาง หรือขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ ก็สามารถที่จะขยายวันสวดอภิธรรมศพออกไปมากกว่า 7 วัน เพื่อรอให้คนมากราบเคารพศพเป็นครั้งสุดท้ายกันอย่างทั่วถึง

ตามประเพณีแล้วนั้นโบราณจะนิมนต์พระเพื่อมาสวดอภิธรรมศพ จำนวน 4 รูป และสวด 4 จบ พระสงฆ์จะลงสวดเวลาตามแต่ละท้องถิ่น (ปกติจะนิยมเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น.) จะต้องจัดให้มีเครื่องไทยธรรมพร้อมผ้าสบงเพื่อถวายพระสวดอภิธรรม และบังสุกุลให้ผู้เสียชีวิต และจะต้องทำการถวายปัจจัยให้แก่พระสงฆ์ที่ได้นิมนต์มาด้วย ตามกำลังศรัทธาของท่าน

ขั้นตอนในการสวดอธิธรรมศพ

1. ก่อนจะเริ่มการสวดอธิธรรมศพ เจ้าภาพต้องเตรียมทเครื่องไทยธรรมพร้อมกับผ้าสบง เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ และผ้าบังสุกุลสำหรับทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย

2. เจ้าภาพนิมนต์พระสงฆ์สวดอธิธรรม 4 รูป สวด 4 จบ ส่วนมากจะเริ่มทำการส่วนตั้งแต่ 19:00 น.

3. สำหรับแขกผู้ร่วมงาน ให้เข้าไปกราบพระก่อนด้วยท่าเบญจางคประดิษฐ์ จากนั้นจึงจุดธูป 1 ดอก เพื่อไหว้เคารพตามศพ โดยวิธีการเคารพศพนั้น จะมีความแตกต่างกันไป เช่น

– หากผู้ล่วงลับเป็นผู้สูงอายุ ให้กราบ 1 ครั้งแบบไม่แบมือ

– หากผู้ล่วงลับเป็นพระภิกษุสงฆ์ ให้กราบเบญจางคประดิษฐ์

– หากผู้ล่วงลับอยู่ในวัยเดียวกัน ให้ยืนคำนับหรือนั่งไหว้

– หากผู้ล่วงลับอายุน้อยกว่า ให้ยืนหรือนั่งในท่าที่สงบ

4. เจ้าภาพหรือประธาน/ผู้แทนในพิธีสวดอภิธรรมประจำคืน จุดธูปเทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัยและพระธรรม จากนั้นจึงจุดเครื่องทองน้อยหน้าศพตามลำดับ พิธีกรอาราธนาศีล ทุกคนรับศีล

5. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมเมื่อพระสงฆ์สวดอภิธรรมครบทั้ง 4 จบ เจ้าภาพหรือประธานถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จากนั้นก็จะเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่จากไปด้วยพิธีทอดผ้าบังสุกุล และถวายของจตุปัจจัยให้แก่พระสงฆ์ แล้วจึงกรวดน้ำให้แก่ผู้ล่วงลับค่ะ ก่อนจะมีการสวดอธิธรรมศพนั้นทางญาติก็มักจะเดินไปเคาะโลงศพ หีบศพ ของผู้เสียชีวิตแล้วพูดนำทางให้ผู้ตายได้มาฟังพระสวดด้วย

สวดอภิธรรมศพ มีใจความถึงให้ผู้ร่วมงานทุกท่าน ให้เข้าใจถึงความเป็นไป หรือ สัจธรรมของชีวิตว่ามี เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมชาติ และ ไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้น เราจึงต้องระมัดระวัง ดูแลคนรอบข้าง ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เพราะความตายเป็นเรื่องธรรมชาติเกิดกับเรา และ ครอบครัว เพื่อน เครือญาติ ของเราได้ทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น