อาลัย เพื่อนที่จากไป


ลำดับ ชื่อ-สกุล สาเหตุการเสียชีวิต/สถานที่ เมื่อ
1 นนร อดิศร
สุขอ่ำ
ฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศรุ่นที่145
ลพบุรี
เม.ย.2526
2 นนร.สรรเสริญ
ทองคำวงศ์
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
กรุงเทพฯ
2526
3 นนร.นารท
พฤกษา
การฝึกหลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 73
ประจวบคีรีขันธุ์
มี.ค.2527
4 นนร.อนุพงษ์
วิทยาพูล
อุบัติเหตุรถไฟ
สระบุรี
2527 
5 ร.ต.เชิดศักดิ์
โสภา
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ขอนแก่น
2529 
6 พ.ต.อนุพงศ์
บุญญะประทีป
ภารกิจป้องกันประเทศ
ช่องบก อุบลราชธานี
3 ก.พ.2530 
7 ร.อ.ทศพร
วงษ์มิตร
นักบินฯอุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์ตก
สุราษฎร์ธานี
2530 
8 พ.ท.ณรงค์
บัวงาม
นักบินฯ อุบัตเหตุฝึกบิน เฮลิคอปเตอร์ตก
ลพบุรี
2531
9 ร.อ.จุลเศรษฐ์
ราษฎรดี
ราชการสนามชายแดน
อุบลราชธานี
ก.ย.2532 
10 ร.อ.ศิริพจน์
วายโสกา
อุบัติเหตุทางรถยนต์
ปัตตานี
29 มี.ค.2534 
11 ร.อ.จิรศักดิ์
บรรเทากุล
อาการป่วย 
ร.พ.ค่ายสุรนารี นครราชสีมา
2535 
12 พ.ต.สมควร
มาลาศรี
อาการป่วย มาเลเรีย
กาญจนบุรี
2537 
13 พ.ต.สุรศักดิ์
พูนทรัพย์
อาการป่วย
ร.พ.พระมงกุฏฯ กรุงเทพมหานคร
1
 ม.ค.2539 
14 พ.อ.(พ)ธราวุธ
บุนนาค
ราชการ อุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์ตก
กาญจนบุรี
23 ก.พ.2543 
15 พล.ต.อนุศักดิ์
ชูศักดิ์
ราชการ อุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์ตก
กาญจนบุรี
23 ก.พ.2543 
16 พ.อ.วีรพงษ์
ศานติธรรม
อุบัติเหตุ รถยนต์
กรุงเทพมหานคร
2548 
17 พล.ต.สนธิชัย
ตุ้มหิรัญ
อุบัติเหตุ รถยนต์
มอสโค รัสเซีย
25
ก.พ.2549
18 พ.ท.พัฒน์
แจ่มสุกใส
อาการป่วย
รพ.อิงคยุทธบริหาร ปัตตานี
2553 
19 พ.อ.(พ).ฉลอง
บุญชะม้อย
อาการป่วย
รพ.ค่ายสุรนารี นครราชสีมา
7 พ.ค.2555 
20 พ.อ.วรพงษ์
ชูโต
อุบัติเหตุ รถยนต์
อ.ลำสนธิ ลพบุรี
15 เม.ย.2556 
21 พ.อ.ธานี
นภามาศ
อาการป่วย
รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร
25 ต.ค.2556 
22 พ.อ.(พ)สัญญา
เกษตรเวทิน
อาการป่วย
รพ.อนันทมหิดล ลพบุรี
21 พ.ย.2557
23 พ.อ.(พ)ไกรสร (นิยม)
พันธจักร
อาการป่วย
นครสวรรค์
29 ก.ค.2558
24 พ.อ.(พ)สุรเดช
มะลิลา
อาการป่วย
รพ.สมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี
18 เม.ย.2559 
25 พ.อ.(พ)ธัญญสิทธิ์(สมใจ)
ศีลพิสุทธิ์
อาการไตวายเฉียบพลัน
รพ.พระมงกุฏเกล้าฯ กทม.
25 เม.ย.2561 
26 พ.ต.สุรเชษฐ์  จุระเสถียร อาการป่วย โรคมะเร็ง 
รพ.กรุงเทพ กทม.
4
ม.ค.2562
27 พ.อ.ราชรักษ์(เดช)  ฝนมณี อาการป่วย โรคมะเร็ง 
รพ.กรุงเทพ กทม.
29
มี.ค.2562
28 พ.อ.ปิยะพล ทั่งกรณ์ อาการป่วย
จ.สมุทรสงคราม
2
ก.พ.2563
29 พลโท กิตติธัช(บุ๋ม)  บุพศิริ   อุบัติเหตุจักรยานยนต์
จ.ตราด
29
ก.พ.2563
30 พ.ต.พงศ์ศักดิ์(รูท)  เชาวลิต อาการป่วย โรคปอด
รพ.เปาโล โชคชัย 4 กทม.
5
พ.ค.2563
31 พ.อ.สุรยุทธ(กบ)  หมีปาน อาการป่วย
รพ.พญาไท 2  กทม.
24
พ.ค.2563
32 พระธนกฤต(ธีรภัทร) วิไลจิตต์ ติดเชื้อในกระแสเลือด
รพ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
3
ธ.ค.2563
33 พลตรี สมดุลย์  เอี่ยมเอก อาการป่วย
รพ.พระมงกุฎ  กทม.
18
ก.พ.2564
34 พันโท ธวัธชัย  บุญเรือง อาการป่วย
บ้านพัก  กทม.
20
ก.ย.2564
35 พล.อ. ธวัธชัย  มาชมสมบูรณ์ อาการป่วย มะเร็ง
บ้านพัก  กทม.
26
ต.ค.2564
36 พ.อ.(พ) ภาคภูมิ  อ่อนนุช อุบัติเหตุ รถยนต์
ลพบุรี
21
ม.ค.2565
37 พ.ต.เอนก  สรรณพงษ์ อาการป่วย 
ฉะเชิงเทรา
12
ต.ค.2565
38 พล.ต.วัลภเทพ  ทิพยกะลิน อาการป่วย 
รพ.อานันทฯ ลพบุรี
13
พ.ค.2566
39 พลโท มานพ  ไขขุนทด  อาการป่วย
จ.ขอนแก่น
4
ม.ค.2567
40 ..   ..
...
..
ก.พ.2567

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 5 ม.ค.2567
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ พ.ต.วิชัย (ชุน) ID Line : wichai2132

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น