วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565

จากเป็น จากตาย

'' #เราเหลือเวลาบนโลกนี้อีกกี่วัน ''

อายุโดยเฉลี่ยสูงสุดของคนเราสมัยนี้นะ ตั้งแต่เกิดจนตาย อยู่ที่ 80 ปี หรือ 29,220 วันโดยประมาณ 

ท่านทั้งหลายคิดว่าเยอะใหม ลองคิดดูว่า คนที่โชคดี มีโอกาสอยู่จนถึงอายุ 80 ปี จะมีสักกี่คน บางคนก็เกิดอุบัติเหตุตายก่อนวัยอันควร บางคนก็เจ็บป่วย เป็นโรคร้าย หมดโอกาสที่จะไปต่อ คนที่อายุน้อยกว่าเราที่ต้องจากโลกนี้ไปก่อน ก็เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นทุกวันท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วกี่ปี เหลือเวลาอีกกี่วัน

ถ้ามีอายุ 10 ปี ใช้ไปแล้ว 3,652 วัน เหลือ 25,568 วัน

ถ้ามีอายุ30 ปี ใช้ไปแล้ว10,957วัน เหลือ 18,263 วัน

ถ้ามีอายุ40 ปี ใช้ไปแล้ว14,610วัน เหลือ 14,610 วัน

ถ้ามีอายุ50 ปี ใช้ไปแล้ว18,262วัน เหลือ 10,958 วัน

ถ้ามีอายุ60 ปี ใช้ไปแล้ว21,915วัน เหลือ 7,365 วัน

ถ้ามีอายุ70 ปี ใช้ไปแล้ว25,567วัน เหลือ 3,653 วัน

(เห็นหรือยังว่า ชีวิตคนเราไม่ได้มากมายอะไรเลย)

ถ้าเรายังเด็กอยู่ อายุน้อยอยู่ ก็อย่าประมาท เด็กก็ตาย หนุ่มสาวก็ตาย วัยกลางคนก็ตาย ไม่ไช่ว่าแก่แล้วจะต้องตายอย่างเดียวนะ คนที่อายุน้อยกว่าเราที่ต้องจากโลกนี้ไปก่อน ก็เป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นมานักต่อนัก ตัวเราเองก็เช่นเดียวกัน

ถ้ายังอายุไม่มาก ก็ให้มีสติเรายังมีลมหายใจอยู่ ให้ตั้งใจทำแต่ความดี ไม่ก่อการเบียดเบียน ไม่ทำให้ ตนเอง และ ผู้อื่นเดือดร้อน ทำทุกๆวันในปัจจุบัน ให้มีคุณค่าที่สุด ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ อย่าหลงโลก หลงทาง เสียเวลา ตั้งใจศึกษาธรรมะพัฒนายกระดับจิตใจของตนเอง เลือกคบแต่คนดี มีศีลธรรม พากันทำแต่ความดี ตั้งสตินับตั้งแต่วันนี้ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท

ถ้าอายุมากแล้ว ก็ต้องระลึกไว้เสมอว่า ความตายใกล้เข้ามาทุกที จะมาวันใหนเราไม่อาจรู้ได้ นอนหลับไปวันนี้ พรุ่งนี้จะได้ตื่นขึ้นมาอีกหรือเปล่า หายใจเข้า ไม่หายใจออกก็ตายแล้ว จะมีอะไรสำคัญไปกว่า การสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่ตนเอง ด้วยการให้ทาน เพื่อ ทำลายความโลภ ความตระหนี่ ความยึดติด ด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ไม่เบียดเบียนตนเอง และ ผู้อื่น ด้วยกาย วาจา ใจ ทำสมาธิเจริญภาวนา เพื่อให้เกิดปัญญา เห็นโลกตามความเป็นจริง ไม่ยึดมั่นถือมั่น ฟังธรรมะ ศึกษาธรรมะ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสถามพระอานนท์ว่า

“ดูก่อนอานนท์ เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้ง?”

พระอานนท์กราบทูลตอบว่า : “วันละ 7 ครั้ง พระพุทธเจ้าข้า ”

พระพุทธองค์ตรัสว่า : “ยังห่างมากอานนท์ ตถาคตระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก”

นี่พระพุทธเจ้านะ พระองค์ทรงนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก พวกเราชาวพุทธก็ควรที่จะเจริญรอยตาม

บทความธรรมะ อมตะธรรม ประเทศไทย #ธรรมะ #อมตะธรรม #ธรรมะสอนใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น